ENG / VIE

RETURN POLICY

Please contact to Hotline +84 90 1060 365 for return policy information.

Items must be returned unwashed, unworn, undamaged, and with all tags attached. Jewelry must be in its original packaging. All returned items must be accompanied by the return form and customs documents (if applicable).

SALE MERCHANDISE, ACCESSORISE ARE ALL FINAL SALE ITEMS AND CANNOT BE RETURNED OR EXCHANGED, UNLESS REQUIRED BY LAW.

____________________________________________________

Liên hệ Hotline 090 1060 365 để biết thông tin chính sách đổi trả của Lilya.

Các sản phẩm yêu cầu đổi trả là các sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa giặt và còn tags của Lilya Store. Tất cả sản phẩm đổi trả đều yêu cầu kèm hóa đơn mua hàng và chứng từ vận chuyển (nếu có).

Sản phẩm được mua trong dòng Last Sale Items sẽ không được đổi trả.